Sinds vorig schooljaar doet de Westplas Mavo mee aan het project Day for Change.  De stichting Day for Change maakt microkredieten voor startende ondernemers in de derde wereld mogelijk. Leerlingen met economie in hun vakkenpakket richten in groepjes van vier samen een minionderneming op en voeren ook m.b.v. een  microkrediet hun eigen business idee uit.  De  winst van hun bedrijf staan zij af aan de stichting Day for Change.

Dit project doet de school in samenwerking met de stichting Day for Change en de Rabobank regio Schiphol. In het magazine In Zicht van de Rabobank verscheen onlangs een leuk artikel over dit project en dit willen we u niet onthouden. Leuk detail is ook dat één van de hoofdpersonen uit het artikel Joyce van Os is. Joyce is een oud leerling van de Westplas Mavo en is daarna doorgestroomd naar het  MBO van het Wellantcollege. Na haar MBO opleiding is zij nu als zelfstandige in de marketing werkzaam en is zij vanuit die functie ook lid van de jongerenraad van de Rabobank. Een leuk succesverhaal van één van onze oud leerlingen dus.

Artikel:  http://raadhuis.instantmagazine.com/inzicht/inzicht3/#!/day-for-a-change

Meer informatie over dit project bij de Westplas Mavo vindt u onder het tabblad Day for change