Ongeveer een jaar geleden, op de Kerstmarkt van 2013, onthulden wij het Eco Schools Groene Hart. Hiermee gaven wij de aftrap aan een langlopend project op weg naar duurzaamheid. Toen was voor de meeste leerlingen, ouders en zelfs personeel Eco Schools een nog onbekend begrip.

Voor die tijd was er een werkgroep gevormd en hebben deze leden een intentieverklaring getekend waarin zij aangaven het voornemen te hebben een duurzame school te worden, met als uiting hiervan het behalen van de Groene Vlag.

 

In de tussentijd hebben wij veel stappen gezet. De werkgroep is uitgebreid en bestaat op dit moment uit een teamleider, vier docenten, een conciërge, een lid van de ouderraad en zeven leerlingen. Niet voor niets bestaat de werkgroep voor de helft uit leerlingen, duurzaamheid moeten door ons allen gedragen worden! Gina, Bo en Joyce (klas 4), waren er vanaf het begin bij en hebben dit schooljaar presentaties gegeven in klas 1 en 2 om Eco Schools bij deze leerlingen bekend te maken. Tijdens deze presentatie werd ook de werkgroep genoemd en de mogelijkheid om te solliciteren. De dames uit klas 4 hebben vervolgens zelf een brievenselectie gedaan, gesprekken gevoerd en nieuwe leerlingen aangenomen in de werkgroep. Waardoor Britt de Zeeuw, Marit Pappot (beide 1B), Robinson Koster (1A) en Stan Bakker (2D) zijn toegetreden in de werkgroep.

Westplas Kerstmarkt'14 7

Naast de uitbreiding van de werkgroep zijn er ook duurzaamheidsscans uitgevoerd op de tien Eco Schools thema’s (afval, water, energie, communicatie, gebouw en omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid en voedsel). Deels is dit gedaan doormiddel van enquêtes en deels door leden van de werkgroep. Uit deze scans kwamen punten naar voren die verbeterd kunnen worden en daar heeft de werkgroep actiepunten op uit gezet, voorbeelden hiervan zijn:

  • Er komt een Eco Schools pagina op de website waar alle informatie en nieuwsberichten te vinden zijn
  • Afvalscheiding wordt makkelijker gemaakt een gestimuleerd, waar mogelijk recyclen we.
  • Begin 2015 komt er een watertappunt, waar leerlingen altijd vers water kunnen tappen in bijvoorbeeld een Dopper (binnenkort tegen een zéér aantrekkelijk tarief voor leerlingen te koop op school). Het ontwerp van de achtergrond van de tap is gemaakt door Fenna Vos uit klas 4.
  • Het schoolplein zal naar wensen van leerlingen en docenten ingericht worden, waarbij rekening gehouden wordt met verlichting van de oprijlaan
  • We houden ons aan het pestprotocol

 

Van start tot Groene Vlag moet de school een zevenstappenplan doorlopen en zoals hierboven beschreven zijn wij goed begonnen en na een jaar bij stap 4. Hiervoor werden we gisteren, op de Kerstmarkt van 2014, beloond met een Bronzen Certificaat. Hiervoor nam Roel Opbroek, adviseur vanuit Eco Schools, het woord op het podium en prees de inzet van de school. Hij reikte een mooi Eco Schools plakkaat uit aan de werkgroep, deze als teken dat de school zich inzet om Eco School te worden en met klap op de vuurpijl ontving de werkgroep van hem ook het Bronzen Certificaat.

kerstmartk Westplas'14 3

Een resultaat om trots op de zijn dat we uiteraard gevierd hebben met de Kerstmarktbezoekers met een vers glaasje “Eco Schoolswater”. De dag na de kerstmarkt hebben we het ook nog met alle leerlingen gevierd. De leerlingen van de werkgroep zijn alle klassen langs geweest met een traktatie waar het Bronzen Certificaat op prijkte. We kunnen eigenlijk nog maar één ding zeggen: op naar zilver!

foto 1 foto 3