Als Eco-school besteedt onze school veel aandacht aan duurzaamheid. Eén van de dingen die actief op school gedaan wordt, is het scheiden van afval. Veel mensen en ook veel leerlingen staan daar sceptisch tegenover. Het komt toch allemaal op één grote hoop en wordt dan verbrand denken ze.
Met het bedrijfsbezoek aan afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden, in mei 2017, is het tegendeel bewezen. In een anderhalf uur durende rondleiding kregen onze leerlingen te zien dat alleen al het GFT afval zorgt voor 5 eindproducten waar weer iets mee gedaan kan worden. En dan heb je het nog niet eens over plastic, hout, elektrische apparaten etc. Bij de Meerlanden wordt aangetoond dat afval niet meer bestaat en dat we afval steeds weer als grondstof kunnen hergebruiken. We zijn hard op weg van een lineaire economie een circulaire economie te worden. Bij de Meerlanden maakt men uit het GFT afval bijvoorbeeld: warmte die in de Arendshoeve in de kassen gebruikt wordt,
CO2 dat in verschillende kassen gebruikt wordt, aardgas waar de meeste auto’s van de Meerlanden inmiddels op rijden en de rest wordt aan Liander verkocht, water en als laatste natuurlijk
compost om tuinen op te hogen met vruchtbare grond.
Na het bezoek aan de Meerlanden werd er een bezoek gebracht aan het mbo van Wellantcollege. Daar kregen de leerlingen een workshop over het belang van de circulaire economie met alles wat daarmee samenhangt. Een tweede doelstelling van dit bezoek was om kennis te maken met mbo-onderwijs. De leerlingen werd verteld hoe het mbo-onderwijs werkt en welke domeinen en opleidingsmogelijkheden er zijn binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Tot slot was er een rondleiding door het gebouw.
Het was een leerzame dag, ja het stonk er verschrikkelijk maar onze ogen gingen open en de meeste leerlingen hebben de boodschap gehoord en begrepen. Hopelijk zijn volgend schooljaar onze afvalbakken op school (en thuis) steeds vaker gevuld met het juiste soort afval.