Werkstuk – gezond verstand

april 8, 2015 in Periode 8 werkstukken door Westplas Mavo

Gezond Verstand

Opdracht

Kies één van de onderwerpen die aan bod zijn geweest tijdens de “week van het gezond verstand”:

 • Greenpeace
 • Drugs
 • Alcohol (enquête)
 • Stichting kind en voeding
 • Verkeersveiligheid  (teamalert)
 • Discriminatie
 • COC
 • Leger des Heils
 • Plastic Soep

 

Wat verwachten wij van je werkstuk?

 1. Een creatief titelblad met daarop minstens:
  -       De titel van je werkstuk-       Je naam en klas

  -       Naam van de school

  -       Datum van inleveren

  -       Plaatje passend bij je titel en onderwerp

  (op deze pagina gebruik je geen paginanummer)

 2. Een overzichtelijke inhoudsopgave.

-       Je moet het werkstuk indelen in hoofdstukken die elk een titel krijgen. Deze titels moeten terug te vinden zijn in je werkstuk

-       Noteer ook het paginanummer waarop het hoofdstuk begint. Voorzie dan ook alle pagina’s van een paginanummer

-       Zorg voor een overzichtelijke en logische indeling op de pagina.

3.  Een werkstuk bestaat uit een inleidingkern en conclusie/mening.

De inleiding:

Hierin omschrijf je het gekozen onderwerp en leg je uit waarom je dit werkstuk moet maken /waarom je dit onderwerp gekozen hebt.

In de inleiding vertel je kort waar je werkstuk over gaat en wat de lezer kan verwachten.

Je vertelt ook iets over hoe je het maken van het werkstuk hebt aangepakt.

Tenslotte wens je de lezer veel leesplezier en sluit je af met je naam en de maand waarin je het werkstuk gemaakt hebt.

 

De kern:

In de kern staat de meeste informatie. Hierin werk je de opdracht zo goed mogelijk uit.   Alle informatie die je hebt gevonden kun je dus terugvinden in de kern.

De kern bestaat uit minimaal vier hoofdstukken. Ieder hoofdstuk krijgt een eigen titel. In de kern wordt in ieder geval antwoord gegeven op de volgende vragen:

1. De workshop, waar ging het over en wat heb je gedaan?

2. Welke organisatie heeft de workshop gegeven en wat is de doelstelling van deze organisatie? (wie zijn ze en wat willen ze?)

2a Schrijf iets over de geschiedenis of ontstaan van de organisatie

3. Op welke manier(en) probeert de organisatie haar doel te bereiken? (wat is hun werkwijze?)

4. Op welke doelgroep richt de organisatie zich? (voor wie of wat doen ze het?)

 

Zorg voor minimaal 3 à 4 pagina’s  (exclusief afbeeldingen!)

De hoofdstuktitels in je werkstuk moeten hetzelfde zijn als die je noemt in de inhoudsopgave. De informatie die je geeft moet feitelijk juist zijn, geschreven in eigen woorden.

 

Conclusie/mening:

Geef je mening over de projectweek, wat vond je wel/niet leuk, interessant etc. en waarom. Noem alle onderwerpen die aan bod zijn geweest.

Beschrijf wat je geleerd hebt (wat je te weten gekomen bent, wat je nog niet wist). Noem minimaal twee dingen.

Beschrijf ook hoe je het maken van dit werkstuk vond: wat viel mee, wat viel tegen.

 

Mening debat:

Geef je mening over het debat dat op donderdag gevoerd is. Vertel waar het debat over ging, wat jouw bijdrage was. Heb je actief meegedaan aan het debat? Waarom wel/niet?

 

4. Bronnenlijst.

Als je voor je werkstuk informatie hebt opgezocht uit een boek of van het inter-net, moet je dit  in je verslag vermelden. Vermeld de bronnen per pagina.

 

Vermeld in een bronnenlijst altijd:

Bij een boek:

* de titel;

* het desbetreffende hoofdstuk;

* de auteur;

* de uitgeverij;

* de datum van uitgifte.

Bij internetsites: 

* vermeld duidelijk het internetadres (url code)

Technische eisen:

 • Een geprint exemplaar
 • Netjes ingebonden in een ringband
 • Een (doorzichtig) voorblad en een nette achterkant.
 • Voor de normale tekst gebruik je lettertype Arial of Calibri 12. Voor kopjes etc. mag je natuurlijk een andere lettergrootte gebruiken
 • Om de tekst op te maken gebruik je in ieder geval de functies: vet, onderstrepen en cursief
 • Iedere pagina moet voorzien zijn van een paginanummer
 • Ieder hoofdstuk moet voorzien zijn van een hoofdstuknummer

Beoordelingsformulier

Bekijk als je klaar bent, of al tijdens je voorbereiding, dit bestand. Hier in staan alle punten waar op gelet wordt en hoeveel punten je kan krijgen. Kan je alles afvinken aan het einde, dan heb je vast een goed werkstuk in handen!

Beoordelingformulier werkstuk gezond verstand

Opdracht in pdf

Wil je deze opdracht ook in je map stoppen? Open dan dit bestand en print deze.