We proberen ons allemaal in te zetten voor duurzaamheid. Om ons bewust te maken wat hier allemaal bij hoort hebben we 10 gedragsregels opgesteld. We streven er naar om allemaal zoveel mogelijk ons aan deze regels te houden. 

Onze 10 gedragsregels zijn: 

1. We doen  ons afval in de afvalbakken.
2. We scheiden ons afval
3. Think before you print
4. We tappen water ipv frisdrank te kopen
5. We proberen zo min mogelijk voedsel weg te gooien
6. We wijzen elkaar op de Eco-gedragregels
7. We houden ons aan het pestprotocol
8. We plakken onze kauwgom niet onder stoelen/banken/tafels.
9. We hergebruiken materialen voor in de lessen
10. We nemen recyclebare apparatuur mee naar school om in te leveren.