Alle scholen die meedoen aan Eco-Schools werken volgens het internationale zevenstappenplan aan duurzaamheid op hun eigen school. Westplas Mavo heeft inmiddels alle stappen doorlopen en heeft op 6 september 2016 (duurzame dinsdag) de Groene Vlag mogen hijsen

Stap 0. Intentieverklaring

Iedere Eco-School start met het tekenen van een intentieverklaring waarin de school aangeeft dat zij het voornemen heeft een duurzame school te worden en dat zij zich zal inspannen om op termijn de Groene Vlag van Eco-Schools binnen te halenWestplas Mavo heeft op mei 2013 deze intentieverklaring ondertekent en de eerste werkgroep begon toen met de uitvoering van haar taken.

 Stap 1. Werkgroep

De eerste werkgroep heeft tot augustus 2014 in ongewijzigde samenstelling gewerkt aan het project Eco-Schools. Vanaf dat moment werd de werkgroep jaarlijks aangevuld met leerlingen uit de nieuwe brugklas en zwaaien we leerlingen van klas 4 uit. Jaarlijks zullen in de week na de herfstvakantie sollicitatierondes gehouden worden om de werkgroep te voorzien van nieuwe actieve leden. Leerlingen die de school en daarmee de werkgroep verlaten omdat zij hun diploma behaald hebben krijgen een certificaat uitgereikt voor hun bewezen diensten. Een certificaat dat zij later hopelijk goed op hun CV kunnen gebruiken. Ook zullen zij een ambassadeurstraining volgen.

De samenstelling van de werkgroep ziet er momenteel als volgt uit:

 • Voorzitster: Manon Visser, leerling klas 3
 • Werkgroeplid: Marit Pappot, leerling klas 3
 • Werkgroeplid: Britt de Zeeuw, leerling klas 3
 • Werkgroeplid: Myrthe Buijs, leerling klas 3
 • Werkgroeplid: Dana van Rooijen, leerling klas 2
 • Werkgroeplid: Zion Sheils, leerling klas 2
 • Werkgroeplid: Olivier van den Dungen, leerling klas 2
 • Werkgroeplid: Senne Beukman, leerling klas 1
 • Werkgroeplid: Femke Buijs, leerling klas 1
 • Werkgroeplid: Naomi Diaz Gaultier, leerling klas 1
 • Werkgroeplid: Niels Ottevanger, leerling klas 1
 • Vice voorzitter: Julia Wever, docent, j.wever@wellant.nl
 • Werkgroeplid: Ronald Pordon, docent, r.pordon@wellant.nl
 • PR en communicatie: Milou Schoonemann, docent, m.schoonemann@wellant.nl
 • Werkgroeplid: Dorine Ros, docent, d.ros@wellant.nl
 • Werkgroeplid: Wietse Franzen, conciërge, w.franzen@wellant.nl
 • Werkgroeplid: Peter Lievaart, directie, pj.lievaart@wellant.nl
 • Werkgroeplid: Jack Verbeek, lid ouderraad

 Stap 2. Duurzaamheidsscan

Alle leerlingen uit klas 2 voeren bij het vak project jaarlijks de Eco-Schools duurzaamheidsscan uit en de werkgroep gaat hiermee aan de slag.  Hiermee brengen zij in kaart hoe Westplas Mavo scoort op de tien verschillende duurzaamheidsthema’s

Zij geven ieder jaar aan wat goed gaat en op welke punten we ons als school nog kunnen verbeteren.

Stap 3. Actie

Op basis van de uitkomsten van de eerste duurzaamheidsscans heeft de werkgroep een aantal thema’s gekozen waar we ons de komende periode op zullen richten. In het huidige schooljaar werken we aan de thema’s communicatie, voeding, gebouw en omgeving.

Stap 4. Monitoring en evaluatie

De werkgroep vergadert minimaal vijf maal per schooljaar en organiseert evenementen rondom de gekozen thema’s. Tijdens deze vergaderingen worden actiepunten uitgezet en geëvalueerd wat de opbrengst is van acties die zijn uitgevoerd. Ook worden nieuwe plannen en ideeën uitgewerkt.

Stap 5. Curriculum

Op een duurzame school zijn duurzaamheidsthemanatuurlijk verankerd in alle lessen (het curriculum). Eco-Schools helpt inzicht te krijgen in de behandeling van duurzame themabij de diverse vakken. Duurzaamheid heeft op deze manier in de hele leerlijn een plek gekregen.

Stap 6. Informeren en betrekken

Door het informeren en betrekken van zo veel mogelijk leerlingen, docenten, ouders en andere partijen gaan wij werken aan bewustwording en profilering van Westplas Mavo als duurzame school. Dat doen wij d.m.v. de website, een nieuwspagina,  stukjes in de lokale kranten, facebooktwitter, etc.

Stap 7. Eco-Code

Iedere Eco-School moet door zijn eigen Eco-Code op een creatieve en herkenbare manier haar duurzaamheidsstandpunt aan de buitenwereld laten zien. Omdat afvalscheiden een belangrijk thema is op de Westplas Mavo is de Eco-Code door projectleerlingen gemaakt van ingezameld afval.

IMG_6998