Keurmerk

Eco-Schools het internationale keurmerk voor duurzame scholen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Inmiddels zijn er in Nederland 91 deelnemende scholen waarvan er 21 een groene vlag hebben,  24 scholen hebben een zilveren certificaat en 21 scholen hebben net als onze school het bronzen certificaat. 

Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. De Eco-Schools aanpak biedt een structuur om een moeilijk begrip als duurzaamheid op te nemen in de lessen. Door leerlingen bewust te maken van de problematiek rondom tien milieuthema’s daagt de werkwijze van Eco-Schools de leerlingen en docenten uit tot een gedragsverandering en de schoolorganisatie tot het nemen van fysieke maatregelen binnen het schoolgebouw. Het is dus vooral een project van en voor de leerlingen.

Met meer dan 45.000 deelnemers uit 59 landen bestaat er inmiddels een groot netwerk aan Eco-Schools. Westplas Mavo is daar één van. Met dit internationale keurmerk (de Groene Vlag van Eco-Schools) wil onze school zich uitdrukkelijke profileren als duurzame onderwijsinstelling.