De afgelopen drie maanden is bij de ondersteunende diensten (op de locatie Het Kant) een pilot gehouden met afvalscheiding. In elke gang zijn bakken geplaatst waarin je de verschillende soorten afval zoals papier, plastic en kartonnen bekers kunt weggooien.

(null)

In het begin was het wel even wennen dat je naar de bakken op de gang moest lopen. Maar daardoor word je je wel bewust van wat je allemaal weggooit op een dag. En dat is best veel.

Aan het einde van de pilot hebben de medewerkers in een enquête hun oordeel kunnen geven over de pilot. 67% hecht veel belang aan duurzaamheid in de werkomgeving en 74% vindt het een goed idee dat afval beter wordt gescheiden. Het past volgens de medewerkers bij Wellantcollege als groene onderwijsorganisatie om actief aan duurzaamheid te werken.

Vervolg
De pilot heeft veel bruikbare ervaring en feedback opgeleverd. Er worden bijvoorbeeld meer bakken geplaatst en er is behoefte aan scheiding van andere afvalstromen zoals karton en GFT. Omdat een schoolsituatie anders is dan een kantooromgeving breiden we de pilot eerst uit naar een aantal scholen, Rijswijk MBO en Westplas Mavo, voordat we overgaan tot een brede uitrol.

Wellant Verduurzaamt!
Het project afvalscheiding is onderdeel van het programma Wellant Verduurzaamt. Dit programma heeft als doel iedereen die werkt en leert bij Wellantcollege in staat te stellen nu en in de toekomst bewust duurzame keuzes te maken.

Bron: intranet.wellant.nl