De laatste themaweek van dit schooljaar is voor de leerlingen van klas 3 van 2 t/m 6 juni. Voor de leerlingen van klas 1 en 2 is deze een weekje later; van 9 t/m 13 juni. Beide themaweken staan in het teken van sport en spel. Er zullen workshops aangeboden worden waar verschillende sporten, in de vorm van een training, worden aangeboden. De sportdag is in deze week gepland en er zullen diverse sponsorlopen plaatsvinden. De leerlingen van klas 1 en 2 gaan geld bij elkaar rennen voor een project in Ghana. We gaan lopen voor het Judah Mahama Vocational Centre in Tamale. Dit project is gericht op een kwetsbare groep meisjes en jonge vrouwen. Zij worden opgevangen en leren vaardigheden zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst.
De leerlingen van klas 3 rennen voor Edukans. Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor scholing van kinderen en docenten in ontwikkelingslanden. Juliëtte de Vries (aardrijkskunde en maatschappijleer) gaat deze zomer een project in Oeganda bezoeken en ondersteunen.
Daarnaast zal de tweede klas een sportmiddag voor ‘Ons tweede thuis’ organiseren. Op deze manier zal naast het sportieve karakter ook de maatschappelijke    betrokkenheid een rol spelen.
Bovendien krijgen de Grande Finale voor de projectklas 2 en het laatste mentorgesprek voor alle leerlingen een plek in deze week.
De week zal worden afgesloten met een puzzeltocht en een high tea/picknick op het schoolplein.

De goede doelen:
http://www.judahmahama.nl/projecten/vocational-centre-tamale/
https://www.edukans.nl/