In de week van 19 september 2016 was het de nationale Week tegen Pesten. Om deze reden speelden de leerlingen uit klas 1 en 2 tijdens de Week tegen Pesten een anti-pestgame. Pagina-inhoud

Op school is er een actieve anti-pestcommissie, die niet alleen optreedt tijdens pestsituaties maar ook preventief maatregelen neemt. Om deze reden speelden de leerlingen uit klas 1 en 2 tijdens de Week tegen Pesten een anti-pestgame, opgezet door KRO/NCRV. Zij ontvingen berichtjes via Whatsapp van Iris. Iris is een dertienjarig meisje dat wordt gepest. Iris bestaat niet echt maar is de hoofdpersoon uit het spel. Iris vroeg aan de leerlingen advies en aan de hand hiervan verliep het spel. Voor elke leerling liep de verhaallijn van Iris anders. De ene leerling adviseerde Iris om de pestkoppen te vermijden, terwijl een ander zei dat Iris de pesters met hun gedrag moest confronteren. De leerlingen konden Iris ook volgen op Instagram, waar zij “zelfgemaakte” tekeningen plaatste. De game zorgde voor een real life experience die kinderen aanmoedigde om inzicht te krijgen in hun eigen houding ten opzichte van pesten. Zowel voor de pester als de gepeste. Op deze manier werd er een belevingswereld gecreëerd die dicht aanvoelde bij de doelgroep en het gesprek over pesten makkelijker maakte.

Goed met elkaar omgaan hoort ook bij een Eco-School en daarom stellen wij ons op tegen pesten!