Westplas Mavo houdt zich al bijna vijf jaar intensief bezig met duurzaamheid. Hiervoor doen wij mee met het programma van Eco-Schools Nederland, ‘s werelds grootste duurzaamheidskeurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd doen maar liefst 52.000 scholen uit 69 landen mee. In Nederland doen er inmiddels 144 scholen mee en 89 daarvan hebben net als wij het hoogst haalbare niveau de Groene Vlag.

Een school kan via een proces van zeven stappen dit niveau bereiken. Reeds in september 2016 behaalden wij onze eerste Groene Vlag.

 In oktober afgelopen jaar heeft Eco-Schools opnieuw een audit bij ons op school uitgevoerd en heeft de leerlingen en docenten van het Eco-Schools team, na een uitgebreide rondleiding, ondervraagd over de activiteiten en het beleid op het gebied van duurzaamheid van de afgelopen twee jaar. Het resultaat is een lovend audit rapport en dat we weer voor twee jaar geaccrediteerd zijn voor de Groene Vlag.

Dit willen we natuurlijk vieren, met onze leerlingen, ons personeel, de gemeente en andere organisaties uit onze omgeving die duurzaamheid een warm hart toedragen. 

Op maandag 7 januari om 10.15 uur zal de Groene Vlag gehesen worden op het terrein voor de school. Daarna kunnen alle leerlingen, en andere aanwezigen, deelnemen aan een digitale “speurtocht” door de school waar alle belangrijke duurzame hotspots im de school aan bod komen door middel van uitdagende vragen én opdrachten.

Om 11.15 uur eindigt de speurtocht en worden de winnaars bekend gemaakt in de aula en ontvangen zij de bijbehorende prijs. Ook wordt dan een (financiele) tussenstand gegeven van onze acties voor Edukans en Dance4Life én wordt de Gouden Schaal voor onze gezonde schoolkantine uitgereikt.

Genoeg om trots op te zijn dus en de eerste schooldag van 2019 leek ons het perfecte moment om hier bij stil te staan en het feestje gezamenlijk te vieren. Komen jullie ook? Iedereen is natuurlijk van harte welkom om dit met ons mee te vieren!

De leerlingen sluiten de ochtend af met hun mentor en klas in een lokaal met wat lekkers te eten en drinken. Om 11.55 uur starten voor hun de lessen van 2019.

*Foto van uitreiking van onze eerste groene vlag, gemaakt door Arjan Vos