Binnenkort starten we met een wervingsactie voor juniormentoren. De huidige leerlingen uit klas 2 worden benaderd om hierop te solliciteren. Wat houdt deze taak in? Naast de reguliere mentoren, worden er twee leerlingen, uit de dan derde klas, gekoppeld aan een eerste klas. Zij zijn zoveel mogelijk bij het kennismakingsprogramma aanwezig en assisteren de mentoren. Wanneer het schooljaar eenmaal goed en wel gestart is, zullen deze juniormentoren aanspreekpunt zijn voor de nieuwe leerlingen. Vanzelfsprekend wordt met hen besproken welke bevoegdheden zij wel/niet hebben. De huidige mentoren van klas 1 beslissen samen met mevrouw van Grieken wie er uiteindelijk ‘aangenomen’ worden. Deze taak komt natuurlijk ook in het plusdocument. Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Deze wordt naast het diploma aan de leerling meegegeven.

Zo doen we er samen alles aan om ons in te zetten dat iedereen zich thuis kan voelen op onze school!