In de meeste huishoudens is het scheiden van afval tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld, maar in en om het klaslokaal gebeurt dit nog veel minder. De komende tijd gaat daar verandering in komen!

Op 3 locaties (Linnaeus, Rijswijk en Westplas Mavo) start na de zomervakantie de pilot afvalscheiding.

Afvalscheiding

Het scheiden van afval is een logisch vervolg op de doelstelling van Wellantcollege om te verduurzamen. Onze ambitie is, door afval te scheiden, uiteindelijk ruim 70% van het afval te recyclen, in plaats van te verbranden. Een mooie bijkomstigheid is dat het gescheiden aanbieden van afval geld oplevert, waardoor het project zich uiteindelijk zelf terugverdient.
De pilots hebben een looptijd van drie maanden. Het doel is om het daarna op alle locaties in te voeren, gebruikmakend van de ervaringen en leerpunten uit de pilots.